20 September 2007

SELAMAT MENYAMBUT BULAN RAMADHAN AL-MUBARAK
Dari Kami Di SMK Pasir Putih, Tawau

Matlamat

Membantu dan mendidik pelajar-pelajar agar mencapai prestasi yang gemilang dalam pepeiksaan Penilaian Menengah Rendah dan Sijil Pelajaran Malaysia

Membantu pelajar-pelajar mencapai kegemilangan dalam aktiviti ko-kurikulum

Membimbing pelajar-pelajar ke arah pembentukan sahsiah gemilang

Membantu melahirkan pelajar-pelajar bestari yang celik ICT (Information & Communication Technology), berilmu pengetahuan dan berketerampilan

Melahirkan pelajar-pelajar yang berbudaya saing, berbudaya juang, berbudaya saring dan berdaya tahan yang tinggi

Membimbing dan membentuk guru-guru dan KTBM ke arah penghasilan kerja optimum dan berkualiti

Mempastikan wujudnya sistem pemfailan,pengurusan rekod dan stok, kewangan, sumber dan pentadbiran unit-unit yang kemas, bersistem, berkualiti dan mengikut peraturan yang sedia ada

Menyebar dan memupuk nilai-nilai murni
MISI SEKOLAH

Melahirkan pelajar-pelajar gemilang akademik

Melahirkan pelajar-pelajar gemilang ko-kurikulum

Melahirkan pelajar-pelajar gemilang akhlak

Melahirkan pelajar-pelajar bestari

Mewujudkan sistem pengurusan sumber yang berkesan

Mewujudkan sistem pentadbiran yang kemas, sistematik, bersih dan berkualiti untuk pengajaran dan pembelajaran

Pemupukan nilai-nilai jati diri yang ampuh

19 September 2007

Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Putih, Tawau, SABAH

"GENERASI WAWASAN"
VISI SEKOLAH
"Menuju ke Arah Kegemilangan yang Menyeluruh"
FALSAFAH SEKOLAH
"MENUJU KE ARAH KEGEMILANGAN YANG MENYELURUH"
Sekolah ini bertanggungjawab membina kegemilangan akademik, ko-kurikulum dan sahsiah, di samping ingin mewujudkan suatu sistem pengurusan pentadbiran, prasarana dan suasana persekitaran yang berkualiti dan kondusif untuk pengaaran dan pembelajaran, demi mencapai tahap "Sekolah Gemilang" dan "Sekolah Berkualiti".

Blog Archive